Kancelaria świadczy usługi prawne w postępowaniu karnym zarówno o charakterze obrończym (na rzecz obwinionych, podejrzanych, oskarżonych, skazanych), jak też o charakterze oskarżycielskim (na rzecz osób pokrzywdzonych). W zakres tych usług wchodzi w szczególności:

Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo)

Reprezentacja w sądowym procesie karnym

Reprezentacja w postępowaniu wykonawczym 

Reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie dochodzenia odszkodowania za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie

Reprezentacja w postępowaniu ekstradycyjnym