W zakres obsługi podmiotów gospodarczych, zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, wchodzi w szczególności:


Doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy działalności gospodarczej

Opracowywanie dokumentów korporacyjnych

Opracowywanie opinii prawnych

Przygotowywanie umów

Udział w negocjacjach i transakcjach handlowych

Obsługa posiedzeń i zgromadzeń organów osób prawnych lub innych jednostek

Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej

Doradztwo w zakresie rozwiązań dotyczących prawa pracy

Doradztwo w zakresie rozwiązań dotyczących prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej itp.

Doradztwo i reprezentacja w procesach inwestycyjnych i przetargowych

Reprezentacja w procesach sądowych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, karnych

Reprezentacja w procesach arbitrażowych

Reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i naprawczych oraz likwidacyjnych

Reprezentacja w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym

Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, podatkowych, sądowo-administracyjnych, a także w innych postępowaniach regulowanych przez obowiązujące przepisy prawne

Doradztwo w procesach przekształcenia, łączenia, podziału, restrukturyzacji

Przeprowadzanie analiz due-dilligence

Doradztwo w zakresie transakcji kapitałowych

Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami

Doradztwo w zakresie instrumentów i usług finansowych

Doradztwo w zakresie rynku kapitałowego i papierów wartościowych

Obsługa grup kapitałowych